دادستان مرکز گلستان:

دادستان مرکز گلستان گفت: قوانین الزامی، محدودیت‌های شدیدی ایجاد کرده و هرگونه تقسیم و تغییر باید با مجوز جهادکشاورزی باشد.

هرگونه تقسیم و تغییر اراضی باید با مجوز جهادکشاورزی باشد

به گزارشگلستان 24، محمود اسپانلو شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: بر اساس قانون مدنی، هر شریک المال می‌تواند مالش را تقسیم کند و ممنوعیتی ندارد، ولی قوانین الزامی، محدودیت‌های شدیدی ایجاد کرده و هرگونه تقسیم و تغییر باید با مجوز جهادکشاورزی باشد.

وی افزود: در این زمینه قوانین محکمی داریم، اما بسیاری از این اتفاقات، خارج از دادگاه‌ها است و در نتیجه، قوانین، در عمل اجرایی نمی‌شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار