مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: دامداران گلستانی تا هشتم آذر مهلت دارند پروانه چرای خود را تمدید کنند.

دامداران گلستانی پروانه چرای دام خود را تمدید کنند

به گزارش گلستان 24، عبدالرحیم لطفی  اظهارکرد: دامداران دارای پروانه مرتعداری تا هشتم آذز مهلت دارند پروانه چرای دام خود را تمدید کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: دامدارانی که تا کنون نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام نکردند، تا هشتم آذرماه مهلت دارند با مراجعه به ادارات  منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های استان نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام کنند.

وی افزود: عدم تمدید سالانه کارت پروانه چرای دام، ابطال و سلب امکان دامداری در مرتع را به همراه دارد و در صورت گسیل دام توسط دامدار به مرتع، به عنوان متخلف شناسایی و از طریق یگان حفاظت منابع طبیعی به مراجع قضایی (دادگستری) معرفی خواهند شد.

لطفی گفت: در صورت عدم تمدید سالانه، پروانه چرای دام دامدار باطل و مرتع بلامعارض شناخته شده و اراضی ملی و مرتعی به سایر دامداران و یا عشایر واجد شرایط که در استان حضور دارند واگذار می‌شود

 

ارسال نظر

آخرین اخبار