معاون درمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان

معاون درمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: قانون نسخه نویسی و نسخه الکترونیکی همزمان با سراسر کشور، با آمادگی ۹۷درصدی در استان آغاز شد.

آمادگی ۹۷درصدی گلستان برای اجرای قانون نسخه الکترونیکی

به گزارش گلستان 24، محمد مهدی زرگران اظهار کرد: بر اساس قانون، از اول دی امسال به بعد، هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از سوی سازمان‌ها و موسسات بیمه‌گر مشمول، خارج از چرخه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک، اصالت‌سنجی دارو، استحقاق‌سنجی، امضای دیجیتال و پرونده الکترونیک سلامت، ممنوع است.

وی افزود: در استان در مجموع مراکز درمانی دولتی و خصوصی، آمادگی ۹۷درصدی داریم و برای ۳درصد باقیمانده، تمهیدات و راهکار‌ها برای برطرف شدن مشکلات زیرساختی و نرم افزاری، اندیشیده شده است.

وی افزود: در حال حاضر رتبه ششم کشور را در پوشش داریم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار