معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان:

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت که از مجموع حدود نیم میلیون هکتار اراضی زیر کشت محصولات پاییزه در این استان ۱۰۰ هزار هکتار آن به سبب خشکسالی از چرخه تولید خارج شد و سبز نمی شود.

خشکسالی هزاران هکتار اراضی را از چرخه تولید خارج کرد

به گزارش خبرنگار گلستان 24، محمدرضا عباسی افزود : عمده محصولات کشت شده در این ۱۰۰ هزار هکتار استان شامل گندم ، جو و کلزا بوده است.

وی گفت : حدود ۱۰۰ هزار هکتار دیگر هم در معرض خشک شدن قرار دارند که چشم امید کشاورزان به بارش های هفته های اخیر است و در صورت کافی نبودن بارش، خشک شدن این زمین ها به طور جدی تهدید می کند.

عاون بهبود تولیدات زراعی جهادکشاورزی گلستان یادآور شد: در وقوع خشکسالی مهمترین عنصر برای بقای کشاورزی پیش بینی و تامین آب است، یعنی باید با ارزیابی منابع آبی در دسترس و ارتقای بهره وری از آن و یا شناخت منابع آبی جدید تامین آب زراعت و باغبانی بر سایر مباحث حوزه کشاورزی در اولویت قرار بگیرد.

محمدرضا عباسی افزود: در بخش اراضی آبی عناصر مختلفی به عنوان تامین کننده های اصلی آب مورددنیاز زمین تلقی می شوند که از آن جمله می توان به چاه ‌ها ، آب بندان ها ، سدها ، رودخانه ها و چشمه سارها اشاره کرد که در چند سال اخیر به سبب خشکسالی همه این عناصر بجز چاه کاربرد خود را از دست داده اند.

وی توضیح داد: رواناب رودها به شدت کاهش یافته ، دبی آب خروجی از چشمه سارها کمتر از نصف شده و دسترسی به منابع آب محدودتر از سنوات قبل است.

به گفته عباسی در بخش چاه های عمیق هم ، سطح ایستابی هر سال پایین تر می رود و در نتیجه کشاورزان مجبور به کف شکنی و عمق بخشیدن به چاه ها هستند که این موضوع علاوه بر آنکه بار مالی زیادی بر کشاورزان تحمیل می کند، قیمت تمام شده محصولات را افزایش و بهره وری در زراعت را کاهش می دهد.

معاون بهبود تولیدات زراعی سازمان جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد :‌ در بخش کشت و زرع آبی در گلستان صرفا چاه ها می توانند به کشاورزان کمک کنند که آن هم با چالش های بسیاری مواجه هستند.

وی اضافه کرد : چاه های عمیق واقع در میان دشت صرفا بر اساس سهیمه معین در فصل های بهار و تابستان می توانند آب برداشت کنند و اگر در پاییز چاه روشن و استحصال آب صورت پذیرد از سهمیه بهار و تابستان کسر می شود.

وی ادامه داد: در زمان حاضر صرفا افرادی که به سیستم های نوین آبیاری مجهز هستند می توانند از چاه های عمیق خود استفاده کنند که در مجموع کشت و کارهای پاییزه رقمی معادل ۵۰ هزار هکتار می شود.

عباسی گفت : ۵۴۰ هزار هکتار کشت پاییزه در گلستان داریم که ۲۵۰ هزار هکتار آن دیم هستند و بقیه هم به سبب واقع شدن در مناطق پربارش تر ، چشم به نزولات آسمانی و بارش های زمستانه دارند.

معاون بهبود تولیدات زراعی جهادکشاورزی افزود: حدود ۵۰ هزار هکتار جو ، کلزا و گندم در گلستان امکان استفاده از آب چاه دارند که اگر چاه های آب آنها گرفتار مشکلاتی نظیر قطعی برق، کمبود سوخت و یا کاهش ایستابی آب نشوند می توانند از یک یا ۲ نوبت آبیاری استفاده کنند.

عباسی تصریح کرد : فارغ از دغدغه های خشکسالی ، مباحثی مانند امنیت چاه های آبی و مقوله سرقت کابل و یا ژنراتور چاه هم مزید علت شده است و رغبت کشاورزان را به روشن کردن چاه را کاهش داده است.

به گفته وی موضوع سرقت ادوات چاه در فصل پاییز به سبب خلوت تر بودن مزارع ، محتمل تر است و اگر سرقتی رخ دهد همه محصول تولیدی کشاورز هم نمی تواند جبران مافات کند.

وی اظهارداشت : منابع آبی در دسترس نقش موثری در تعیین الگوی کشت دارند به زبان ساده تر آنکه موقعی می توانیم سخن از تغییر از الگوی کشت بر زبان بیاوریم که منابع آبی مطمئنی در دسترس داشته باشیم.

این مسوول سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت : در یکی دو سال اخیر خشکسالی تمام معادلات را برهم زده است ، هنگامی که از میزان آب در دسترس اطمینان خاطری نیست هرگونه برنامه ریزی را غیر ممکن کرده است، در سال جاری در بخش سویا با کاهش سطح و عملکرد، در بخش ذرت و برنج با کاهش عملکرد مواجه شده ایم.

عباسی یادآور شد : در کنار مسائل خشکسالی، برخی موارد همچون وجود ارزهای ۴۲۰۰ تومانی هم به عنوان مانعی بزرگ در اجرای الگوی کشت محسوب می شوند تا زمانی که این ارزها و رانت های ناشی از آن وجود دارد قیمت گذاری واقعی محصولات محقق نمی شوند و این موضوع سایر موارد را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گفته وی حذف نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب می شود قیمت برخی محصولات که آب بر هم هستند نسبت به سایر محصولات بیشتر شود و انگیزه کشاورزان برای کشت آنها افزایش یابد در حالیکه منابع آبی و شرایط اقلیمی اجازه کاشت این محصولات را نمی دهد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار