رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان:

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: یکی از این طرح های کلیدی که در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان به سرانجام رسید، تبیین نقشه راه امنیت غذایی کشور تا سال ۲۰۵۰ است.

تبیین نقشه راه امنیت غذایی کشور در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

به گزارش گلستان 24، علی نجفی نژاد شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی قدیمی‌ترین مرکز آموزشی استان بوده و ۶۵ سال قدمت دارد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: این دانشگاه تخصصی بوده و در زمینه علوم کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت دارد؛ در یک مقطع این دانشگاه به عنوان دانشگاه نسل اول تنها در زمینه تربیت نیروی انسانی نقش داشت اما در ادامه به کارهای پژوهشی روی آورد و هم اکنون هم به عنوان دانشگاه کارآفرین مطرح است.

وی بیان کرد: در آخرین رتبه بندی کشور، این دانشگاه در بین دانشگاه های تخصصی علوم کشاورزی در رتبه اول قرار داشته و در مجموعه دانشگاه های جامع کشور در رتبه دوازدهم قرار دارد.

نجفی نژاد اضافه کرد: این دانشگاه در بسیاری از طرح های کلیدی استان و کشور نقش فعال و موثر داشته است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ادامه داد: یکی از این طرح های کلیدی و راهبردی که در دانشگاه علوم کشاورزی گرگان به سرانجام رسید، تبیین نقشه راه امنیت غذایی کشور تا سال ۲۰۵۰ بوده که با کمک وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.

وی اضافه کرد: در این طرح ۱۵ رساله دکتری و چهار اساتید برجسته دانشگاه فعالیت داشتند و در جشنواره خوارزمی هم رتبه اول را کسب کرد و مبنایی برای راه‌اندازی کمیسیون امنیت غذایی در کشور شد.

نجفی نژاد با بیان اینکه طرح آمایش سرزمین گلستان و طرح سازگاری با کم آبی در زمینه مدیریت مصرف منابع توسط دانشگاه علوم کشاورزی انجام شد، گفت: طرح خلا عملکرد گندم در کشور توسط محققان دانشگاه علوم کشاورزی گرگان انجام و به عنوان یک الگو در کشور مطرح شد.

وی ادامه داد: در زمینه حفاظت از جنگل‌های هیرکانی هم دو موضوع توسط دانشگاه انجام شده که یکی بررسی آفات و بیماری درختان بود که اکثراً آفات وجود درختان شناسایی و نقشه های پهنه بندی خطر مشخص شد و راه حل آن در اختیار محیط زیست و سازمان جنگل ها قرار گرفت.

نجفی نژاد عنوان کرد: همچنین طرح مدیریت جامع بحران به دانشگاه علوم کشاورزی واگذار شده که به زودی برنامه های کلیدی و راهبردی برای مقابله با حوادث در استان ارائه می‌شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار