مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ خبرداد؛

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ گفت از رشد ۱۴۸ درصدی حمل بار از راه آهن گلستان خبرداد و گفت که رتبه اول را در کشور کسب کردیم.

رشد ۱۴۸ درصدی حمل بار در راه آهن گلستان

به گزارشگلستان 24، محسن اعتماد اظهارکرد: اداره کل راه آهن شمال شرق ۲، رتبه اول در رشد تن کیلومتر حمل شده در سال ۱۴۰۰ را در بین تمام مناطق راه آهن کشور کسب کرد.

مدیر کل راه آهن شمال شرق ۲ افزود: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ در بین ۲۱ ادارات کل مناطق قابل ملاحظه ای در شاخص های تناژ بارگیری، تناژ تخلیه و تن کیلومتر حمل شده رشد خوبی داشتیم.

وی بیان کرد: در تن-کیلومتر حمل شده خالص با ۱۴۸ درصد رشد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با حمل ۴۵ میلیون تن- کیلومتر رتبه اول در بین تمام مناطق راه آهن کشور را کسب کردیم.

اعتماد اضافه کرد: در تناژ تخلیه با ۲۵۳ درصد رشد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با تناژ ۲۴۳ هزارتن، رتبه دوم را در بین مناطق راه آهن کشور کسب کردیم.

مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ گفت: در تناژ بارگیری هم با ۳۲ درصد رشد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ با تناژ ۴۳۸ هزار تن، رتبه پنجم در بین مناطق راه آهن کشور را کسب کردیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار