عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران:

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران گفت: دولت مردمی سیزدهم با اعلام قیمت ۱۱۵ هزار ریال برای خرید هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری امیدواری فعالیت بیشتر گندمکاران در تامین امنیت غذایی کشور را دو چندان کرد.

نرخ جدید خرید تضمینی گندم موجب افزایش امید در کشاورزان شد

به گزارش گلستان 24، محمد مهدی اورسجی در گرگان افزود: این اقدام بجای دولت جهادی سیزدهم با توجه به تحریم های اقتصادی ، سرآغازی برای تحول در اقتصاد کشاورزی کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد : قیمت اعلام شده برای خرید تضمینی گندم می تواند سطح کشت محصول گندم را در مناطق مختلف برای سال زراعی آینده افزایش دهد و این امنیت تولید موجب می شود تا در تامین امنیت غذایی دغدغه ای وجود نداشته باشد.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت تمام شده با برآوردهای قیمت های افزایش یافته نهاده های کشاورزی نظیر بذر و کود و مسائل جاری در خودکفایی گندم موثر است.

اورسجی امنیت خرید محصولات کشاورزی در زمان برداشت را نیاز ضروری کشاورزان برشمرد و گفت: قیمت اعلام شده برای خرید گندم مورد رضایت کشاورزان بوده که با بهره گیری از دانش روز بتوان کیفیت و کمیت تولید را در واحد سطح افزایش داد.

با تصویب شورای قیمت گذاری و تایید این مصوبه در نشست روز گذشته هیات دولت، قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان به ازای هر کیلوگرم ۱۰۵ هزار ریال تعیین شد و مبلغ ۱۰ هزار ریال به عنوان جایزه تحویل گندم به دولت به ازای هر کیلوگرم؛ به مبلغ یادشده اضافه خواهد شد.

پیش از این نرخ خرید تضمینی گندم ۷۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم برای سال زراعی جاری تعیین شده بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار