استاندار گلستان:

استاندار گلستان گفت: بیشترین حجم درخواست های مردم در سفر ریاست جمهوری با ۲۹ درصد در حوزه کمک های مالی و امرار معاش بوده که با توجه به تفاهم نامه کمیته امداد و بانک ها به این نهادهای حمایتی ارجاع شده است

کمک مالی، بیشترین حجم درخواست های سفر ریاست جمهوری

به گزارش گلستان 24، علی محمد زنگانه اظهار کرد: پایان فروردین ، آخرین فرصت پاسخگویی دستگاه های اجرایی برای تماس های مردمی سفر ریاست جمهوری به استان گلستان است.

وی افزود: یکی از اقدامات ارزشمند در سفر های استانی ریاست جمهوری فعالیت بیش از پیش مرکز سامد(سامانه ارتباط مردم و دولت) با سامانه ۱۱۱ است.

استاندار گفت: در جریان سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به گلستان بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ تماس و نامه وصول شده است که همگی آنها دسته بندی و با ارجاع به دستگاه های اجرایی در فرایند پاسخگویی قرار گرفته اند.

وی افزود: بیشترین حجم درخواست ها با ۲۹ درصد در حوزه کمک های مالی و امرار معاش بوده که با توجه به تفاهم نامه کمیته امداد و بانک ها به این نهادهای حمایتی ارجاع شده است

زنگانه اظهار کرد: ۲۵ درصد درخواست ها در حوزه تسهیلات و امور بانکی بوده که با توجه به پیش بینی های صورت گرفته پیش از سفر ، در گردش کار قرار گرفته اند

وی گفت: قریب به ۱۰ درصد درخواست ها در حوزه اشتغال و کارآفرینی بوده که جهت مدیریت تسهیلات اشتغال آفرینی به صندوق کارآفرینی امید ارجاع داده شد

استاندار بیان کرد: ۸ درصد درخواست های مردمی نیز پیرامون موضوعات مشاوره ای مرتبط با کارآفرینی بوده که به دستگاه های ذیربط ارجاع داده شد.

به گفته  زنگانه، مدیران دستگاه های اجرایی باید اهتمام ویژه ای در خصوص فرآیند رسیدگی به مکاتبات مردمی داشته باشند و البته نظارت عالیه بر فرایند رسیدگی به کلیه مکاتبات بر عهده دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوققی استانداری است.

وی گفت: در سالجاری یکی از شاخص های اصلی ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی نحوه ی رسیدگی به مکاتبات مردمی است.

استاندار تصریح کرد: اگر چنانچه با هر یک از شهروندان تا پایان فروردین ماه تماسی پیرامون پیگیری درخواست آنها صورت نگرفت با سامانه ۱۱۱ تماس گرفته و پیگیری مجدد را انجام دهند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار