رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان :

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: باید مشکل خام فروشی، ضایعات محصولات کشاورزی و ارزان فروشی محصولات به ویژه در زمان برداشت با تکمیل یا ایجاد طرح های صنایع تبدیلی کشاورزی به صورت ریشه ای حل شود.

حل ریشه ای مشکل خام فروشی و ارزان فروشی محصولات در کشاورزی

به گزارش گلستان 24، امیر یوسفی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه شرکت های دانش بنیان و صنایع تبدیلی گلستان با اقتصادی مبتنی بر کشاورزی از اقدام های مهم و زیربنایی محسوب می شود.

وی افزود: باید در این حوزه تلاش فراوانی صورت گیرد تا مشکل خام فروشی، ضایعات محصولات کشاورزی و ارزان فروشی محصولات به ویژه در زمان برداشت با تکمیل یا ایجاد طرح های صنایع تبدیلی کشاورزی به صورت ریشه ای حل شود.

یوسفی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در حوزه شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی گفت: این حوزه حلقه مرتبط و مهم برای تداوم رونق تولید کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار