مدیرکل منابع طبیعی گلستان:

مدیرکل منابع طبیعی گلستان از استمرار گشت های بازدارنده برای برخورد با متخلفان حوزه برداشت قارچ ترافل خبر داد و گفت : مناطق تجمع خریداران و فروشندگان این قارچ در شرق گلستان شناسایی و با افراد فعال این بخش برخورد قانونی شد و تلاش کردیم با قطع زنجیره خرید، هجمه به زیستگاه های این قارچ را کاهش دهیم.

استمرار گشت های بازدارنده برای برخورد با متخلفان حوزه برداشت قارچ ترافل

به گزارش گلستان 24، عبدالرحیم لطفی اظهار کرد : عاملان برداشت کنندگان این قارچ در پوشش گروه های خانوادگی در مناطق جنگلی حاضر و مبادرت به تخریب منابع طبیعی می کنند که این روش های جدید تجاوز به طبیعت، کار کنترل در عرصه های طبیعی را سخت تر کرده زیرا امکان نظارت بر همه خانواده ها و مسافران در مناطق جنگلی وجود ندارد.

وی تصریح کرد : کلنگ زنی و تیشه زنی برای یافتن قارچ یکی از خسارت های وارده از سوی افراد است که علاوه بر اینکه به ریشه درختان میزبان آسیب می زند به اسپور قارچ نیز صدمه جدی وارد می کند.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان ادامه داد: قارچ ترافل ابتدا باید کامل شود تا بتواند خود را تکثیر کند اما برداشت نارس موجب می شود امکان برداشت آن در سال های بعد گرفته می شود.

لطفی اضافه کرد : در موضوع برداشت قارچ ترافل هیچ اختلاف نظری وجود ندارد اما باید رویه اصولی در برداشت و بهره برداری آن به اهالی و ذینفعان آموزش و آنان نیز متعهد به اجرای آن شوند.

وی به موضوع کشت باغی این قارچ همراه به نهال فندق اشاره کرد و گفت : کاشت نهال بلوط آغشته به قارچ ترافل به وسعت ۱۰ هکتار در شهرستان گالیکش آغاز شده است.

لطفی بیان کرد: شرط ادامه دار بودن رشد این قارچ در گلستان این است که مردم این منبع را یک ثروت ملی بدانند و از خاک، منابع طبیعی و گیاه حفاظت کنند زیرا برداشت بدون ضابطه تا مدت‌ها ما از داشتن ترافل محروم می‌کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار