مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان:

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان گفت: تعیین و دریافت عوارض شهری از مهمترین ساز و کارهای شهرداری برای کسب درآمد است و نباید به سبب برخی هجمه ها و حاشیه سازی ها، شهرداری ها از دریافت عوارض قانونی خود منع شوند.

دریافت عوارض شهری مهمترین راهبرد شهرداری برای کسب درآمد است

به گزارش گلستان، حسین علی قلی زاده اظهار کرد: براساس ارزیابی کارشناسان تاثیر ناشی از اعمال نرخ های جدید بر قیمت تمام شده ساختمان بسیار ناچیز است و عددهای مطرح شده از سوی جامعه انبوه سازان مسکن قابل قبول نیست.

وی افزود : شاید افزایش نرخ بهای عوارض ساختمان در برخی از مناطق شهر گرگان 2 برابر شده باشد اما مجموع متوسط نرخ افزایش در کل شهر، عددی متعارف و قابل قبول است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار