رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان:

رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از ظرفیت های خوب برای پوشش افراد مشمول و فاقد پوشش بیمه ای است که باید از آن برای افزایش درآمد و تضمین پایداری و امید در تولید در بخش کشاورزی استفاده کرد.

جذب کشاورزان در صندوق بیمه اجتماعی تضمین پایدار برای تولید است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، محمد برزعلی اظهار کرد: باید تلاش شود از ظرفیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در استان بیش از این در امید آفرینی تولید بخش کشاورزی استفاده شود.

وی افزود: در استان گلستان ۲۱۴ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی فعالیت دارند و در شرایط مواجه با خشکسالی حدود پنج میلیون تن انواع محصول کشاورزی تولید می کنند و در تولید ۱۵ محصول رتبه های اول تا پنجم کشوری را به خود اختصاص داده‌اند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار