استاندار گلستان:

استاندار گلستان گفت: تقویت روابط ایران و روسیه در قالب های دوجانبه و چندجانبه موجب رونق اقتصاد دو ملت و تقویت امنیت منطقه ای و بین المللی می شود.

تقویت روابط ایران و روسیه موجب رونق اقتصادی و تقویت امنیت می شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، علی محمد زنگانه امروز در نشست مشترک هیات دیپلماسی جمهوری تاتارستان و استان گلستان ، اظهار کرد: امروزه خوشبختانه، افقهای بسیار روشنی برای همکاریهای دو کشور در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مشاهده می شود.

وی افزود: تقویت روابط ایران و روسیه در قالب های دوجانبه و چندجانبه موجب رونق اقتصاد دو ملت و تقویت امنیت منطقه ای و بین المللی می شود.

استاندار گفت: ظرفیت های اقتصادی و تجاری فراوان و مکمل دو کشور، در کنار قدرت و اثرگذاری هر یک از دو کشور ما در مناطق جغرافیایی خود، می تواند همگرایی بین مناطق را تقویت کند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال ”تعامل حداکثری“ با همه کشورهای جهان، بخصوص کشورهای همسایه و هم پیمان خود است.

زنگانه بیان کرد: هدف و مبنای این همکاری و تعامل، منافع متقابل ملتها و شکل دهی فزاینده به یک ”جامعه ی جهانی متمدن“ است.

وی افزود: این مسیر، از طریق همکاری کشورهای مستقل و صاحب فرهنگهای متعالی و توجه به اصول ”عدالت، اخلاق و معنویت“، قابل تحقق است.

استاندار عنوان کرد: بدون تردید نقش حضرت عالی به عنوان رییس کارگروه چشم انداز راهبردی جهان اسلام در هزار و صدمین سال ورود اسلام به تاتارستان در کنار رویداد هایی چون کازان سامیت و تاکید بر توسعه غذای حلال می تواند محور بسیار خوبی برای توسعه همکاری های دوجانبه باشد.

به گفته زنگانه تجربه ی نظامِ بین المللی مبتنی بر استیلا و سلطه نشان میدهد که برونداد آن چیزی جز تحریم ، جنگ ، خشونت و ناامنی و تفرقه میان ملتها نبوده است.

وی افزود: در دوران جدید، مفهوم مقاومت، نقش محوری در معادلات بازدارندگی ایفا میکند.

استاندار بیان کرد: در این مسیر همکاری ایران و فدراسیون روسیه با راهبری هوشمندانه روسای محترم جمهور دو کشور، می تواند الگویی کارآمد، برای توسعه همکاریها در عرصه های مختلف، قلمداد گردد.

وی گفت: تحریم ملتها، یکی از ظالمانه ترین شکل های رایج سلطه گری جدید است و مقابله با آن نیازمندِ همکاریِ کشورهایِ مستقل و پاسخ دسته جمعی است و راه حل آن شکل گیری اتحاد و تعامل منسجم ذیل برنامه راهبردی اقدام مشترک برای خنثی سازی تحریم هاست.

استاندار افزود: جمهوری اسلامی ایران فاتح دو میدان جنگ علیه تروریسم و کارزار فشار حداکثری اقتصادی است.

وی ادامه داد: سیاست تعامل حداکثری جمهوری اسلامی ایران با دولتهای مستقل، اصالت دارد و فارغ از تحولات محیط بین الملل، تداوم خواهد یافت.

وی افزود: جمهوری تاتارستان از ظرفیت های اقتصادی گسترده، بخصوص در عرصه های انرژی، تجارت، کشاورزی، صنعت و فناوری برخوردار است که زمینه ساز همکاریهای سودمند برای

استاندار تاکید کرد: هر تعامل دو یا چندجانبه با کشورهای مختلف است و در همین راستا، تلاش داریم تا توافقات  اساسی بین استان گلستان و جمهوری تاتارستان صورت بگیرد که این مهم موجب جهش چشمگیر روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و علمی دوجانبه به نفع رفاه دو ملت، همکاریهای موثر منطقه ای با محوریت شما به عنوان رییس کارگروه چشم اندازه راهبردی جهان اسلام گردد.

وی افزود: موقعیت ممتاز جغرافیایی سرزمین ایران، بخصوص کریدور شمال – جنوب، میتواند تجارت از هند تا روسیه و اروپا را کم هزینه تر و پر رونق تر کند.

استاندار افزود:  پایدارسازی و سودمند کردن روابط بین دو کشور نیازمند توسعه همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ایست.

وی گفت: ما آماده توسعه حداکثری روابط پایدار و بلند مدت هستیم و بدین منظور معتقدیم باید روابط طرفین، به گونه ای طراحی شود که ضمن تامین منافع متقابل، از مداخلات عناصر ثالث نیز مصون باشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار