دبیر اجرائی خانه کارگر گلستان:

دبیر اجرائی خانه کارگر استان گلستان گفت: بد عهدی دولت در پرداخت مابه التفاوت بیمه شدگان تامین اجتماعی موجب کسری صندوق و دیر کرد واریزی حقوق ها شده است.

بدعهدی دولت در پرداخت بدهی /خرج تامین اجتماعی بیشتر از دخل آن است

غلامرضا طالبا در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار گلستان 24 ، اظهار کرد: 17 گروه به صورت یارانه ای بر سر سفره تامین اجتماعی نشسته اند که حق بیمه و یا مابه التفاوت آن با دولت است و عدم پرداخت و انباشتگی این بدهی علاوه بر افزایش حجم بدهی موجب کسری صندوق در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران شده است.

وی افزود: د ر حال حاضر دولت مبلغ 52هزار میلیارد تومان که البته مربوط به دولت های قبل هم هست به این صندوق بدهی دارد و تا کنون نتوانسته بخش زیادی از این بدهی را پرداخت کند.

طالبا گفت: تامین اجتماعی هرگاه با این کسری بودجه در پرداخت حقوق ها مواجه می شود یا از بانک رفاه استقراض میکند و یا وام می گیرد و بعد از مدتی بخشی از این بدهی را پرداخت میکند.

وی ادامه داد: ضریب پشتیبان تامین اجتماعی در استان بالاتر از میانگین کشوری است به این صورت که در کشور 4/5 و در استان گلستان 4/7 است ، اما بازهم در برخی مواقع این سازمان با مشکل پرداخت ها روبرو می شود.

طالبا تصریح کرد: چنانچه این رویه پیش برود نه فقط در رابطه با تامین اجتماعی که تا چند سال آینده بسیاری از صندوق های بازنشستگی به دلیل نا هماهنگی در ورودی ها و خروجی ها دچار چالش های فراوانی خواهند شد.

دبیر اجرائی خانه کارگر گلستان افزود:  برای این سازمان هیچ سهمی در بودجه نویسی دیده نشده است و فقط در سال گذشته به دلیل اعتراضات کارگری 90 هزار میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شد و با  توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه قرار گرفتیم اما این بار هم سهمی برای این سازمان دیده نشده است.

وی افزود: با اینکه این سازمان طلب خود را از دولت دارد اما دولتها با کوتاهی در پرداخت این بدهی هر روز موجب بار هزینه ای بیشتری به این سازمان شده اند که دود آن به چشم مستمری بگیران و بازنشسته ها می رود و باید هر چه سریعتر برای گذر از این بحران طلب تامین اجتماعی از دولت به این صندوق بازگرداننده شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار