رئیس شورای شهر گرگان خبرداد؛

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: طلب پیمانکار سورتمه واریز و مشکلات گمرکی آن حل شده و به سمت گرگان حمل خواهد شد.

طلب پیمانکار سورتمه واریز و مشکلات گمرکی آن حل شده است

به گزارش گلستان 24، ناصر گرزین  اظهار کرد: تجهیزات سورتمه گرگان که در گمرک جنوب کشور قرار داشت، آخر همین هفته از گمرک ترخیص شده و به سمت گرگان ارسال می‌شود.

وی توضیح داد: مسیر اجرای سورتمه در هزارپیج بوده و ارتفاع آن در نقاط مختلف متفاوت به ۱۶ متر هم می‌رسد.

گرزین در خصوص زیرساخت نصب سورتمه هم گفت: هم اکنون در حال بتن ریزی پایه‌ها بوده تا بعد از ارسال تجهیزات، عملیات نصب و بهره برداری آغاز شود.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان توضیح داد که ایستگاه اول و دوم تمام شده و عملیات اجرایی سورتمه تا پایان دی ماه به اتمام خواهد رسید.

طبق گفته وی سورتمه ۳۰ میلیارد تومان خریداری شده و هزینه زیرساخت آن هم به این مبلغ اضافه خواهد شد.

گفتنی است سورتمه در ضلع شرقی شهربازی گرگان (هزارپیچ) اجرا خواهد شد و طول آن بیش از یک کیلومتر بوده که به صورت مارپیچ است.

تجهیزات سورتمه گرگان، علی رغم خریداری و ارسال به کشور اما به دلیل اختلافات مالی با پیمانکار از ابتدای سال تاکنون در گمرک رسوب کرده بود.

مسئولان متولی پیش از این بارها از راه اندازی این پروژه ها در سال ها ۹۹ و ۱۴۰۰ خبرداده بودند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار