چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه آزادشهر گلستان برگزار می شود.

آزادشهر میزبان چهارمین همایش ملی دستاوردهای علوم کشاورزی

به گزارش گلستان 24، به منظور بررسی راهکارهای نوین در توسعه کشاورزی و استفاده از نظرات و تجربیات اساتید دانشگاهی و دانشجویان حوزه کشاورزی، چهارمین همایش ملی دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه آزادشهر استان گلستان برگزار می‌شود.

کاربرد فناوری‌های نوین در صنایع غذایی با رویکرد توسعه پایدار، توسعه پایدار در علوم دام، شیلات و آبزیان، نقش جنگل، مرتع، بیابان و آبخیزداری در توسعه پایدار، محیط زیست، آمایش و توسعه پایدار بخش‌هایی از محورهای این همایش هستند.

گفتنی است استان گلستان یکی از قطب‌های استراتژیک کشاورزی کشور است که در بیشتر رشته‌های کشاورزی و دامپروری از کشت گندم و پنبه و محصولات باغی و تولید چوب گرفته تا پرورش دام و صید ماهی و شیلات و استحصال خاویار حضور جدی و پیشگام دارد.

میزان تولید ۱۵ محصول کشاورزی این استان در رتبه‌های اول تا چهارم کشور است.

این همایش ۲۰ اردیبهشت سال جاری در دانشگاه واحد آزادشهر استان گلستان برگزار می‌شود

 

ارسال نظر

آخرین اخبار