رئیس منابع طبیعی گرگان خبرداد؛

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرگان گفت: ۱۰ نفر از محکومان پرونده‌های مرتبط با منابع طبیعی، بر اساس آرای قضائی بدل از حبس به آبیاری و نگهداری از نهال‌ها و طبیعت گرگان محکوم شدند.

همکاری ۱۰ محکوم بدل از حبس در نگهداری و آبیاری درختان گرگان

به گزارش گلستان 24، رسول مقسم  اظهارکرد: بر اساس آرای قضائی محاکم گرگان، تعداد ۱۰ نفر از محکومان پرونده‌های مرتبط با منابع طبیعی مانند چرای غیرمجاز دام یا تخریب درختان و نهال‌ها در قالب محکومان بدل از حبس با اداره منابع طبیعی گرگان همکاری می‌کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گرگان افزود: همراهی و حضور در گشت‌های کنترلی از عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های منطقه، آبیاری نهال‌های کاشته شده در مناطق مختلف و نگهداری و پاسداری از مراکز نهالکاری شده از جمله تکالیف آنها برای همکاری با منابع طبیعی است.

گفتنی است؛ مجازات جایگزین حبس یکی از محورهای اصلی تحول قضائی است، در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس می‌شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنان در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته می‌شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار