عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گرگان:

عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گرگان گفت: تصویب قوانین متعدد تجار را با مشکل مواجه می‌کند و باید تجدید نظری در این قوانین صورت گیرد.

تصویب قوانین متعدد تجار را با مشکل مواجه می‌کند

به گزارش خبرنگار گلستان 24،  قره باش امروز در کمیسیون صادرات اتاق بازرگلنی اظهار کرد: معضل بزرگ تجار و صادر کنندگان مصوباتی است که  مداوم در حال تغییر است.

وی افزود: در رابطه با برگزاری نمایشگاه ها در داخل و خارج استان و دیگر کشورها باید واسطه ها ی اضافی حذف شوند.

قره باش گفت: ارایه کشورهای صادراتی یکی از راههای توسعه افزایش صادرات است.

وی بیان کرد: دو نمایشگاه مهم دیگر در ترکمنستان و قزاقستان در پیش رو داریم که در توسعه تجاری دو کشور بسیار موثری است  و باید  مدیران ما در کنار تجار از  ظرفیتهای نمایشگاه های مختلف داخلی و خارجی استفاده بهینه ای برای توسعه استان داشته باشند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار