براساس رتبه‌بندی موضوعی موسسه تایمز اعلام شد؛

بر اساس رتبه‌بندی موضوعی انجام شده توسط موسسه رتبه‌بندی تایمز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در بین دانشگاه‌های کشور رتبه نخیت را کسب کرد.

کسب رتبه اول دانشگاه علوم کشاورزی گرگان در بین دانشگاه‌های کشور

به گزارش گلستان 24، ‌بر اساس رتبه‌بندی موضوعی انجام شده توسط موسسه رتبه‌بندی تایمز در سال 2024، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان موفق شد در اولین حضور خود در این رتبه‌بندی، رتبه ۴۰۱ تا ۵۰۰ را در بین برترین دانشگاه‌های جهان و رتبه اول را در بین دانشگاه‌های کشور در زمینه علوم زیستی کسب نماید.

 ‌طبق گزارش موسسه رتبه‌بندی تایمز که در زمینه علم‌سنجی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان فعالیت دارد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در موضوعات مورد بررسی حائز رتبه‌های مناسبی در سطح جهان شد.

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در زمینه علوم زیستی (شامل علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری) در رتبه ۴۰۱ تا ۵۰۰ برترین دانشگاه‌های جهان و اول دانشگاه‌های کشور و در زمینه علوم فیزیکی (شامل فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی) نیز موفق به کسب رتبه ۶۰۱ تا ۸۰۰ جهان و رتبه دهم در بین دانشگاه‌های کشور شد.

 لازم به ذکر است، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان که توسط موسسه تایمز صورت گرفت در بازه رتبه‌ای ۱۰۰۰- ۸۰۱ جهانی، بیست و پنجم دانشگاه‌های کشور و در رتبه یازدهم دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم،تحقیقات و فناوری قرار دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار