مسوول واحد تجهیز، نوسازی و زهکشی جهاد کشاورزی گلستان:

مسوول واحد تجهیز، نوسازی و زهکشی جهاد کشاورزی گلستان اراضی کشاورزی دیمی و آبی استان را ۶۵۰ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: با توجه به مطالعات انجام شده ۲۸۰ هزار هکتار از این اراضی به دلیل بالا بودن سطح ایستابی و ماندابی بودن در اولویت زهکشی قرار دارد.

تحقق ۷۰ درصدی زهکشی سهمیه جهاد کشاورزی گلستان

به گزارش گلستان 24، سیدمحسن زمانی اظهار کرد: طبق برنامه ریزی زهکشی ۱۶۰ هزار هکتار از این اراضی به جهاد کشاورزی و ۱۲۰ هزار هکتار به شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان واگذار شد که تاکنون مجموعه جهاد کشاورزی به ۱۱۲ هزار هکتار از تعهد خود عمل کرده است.

وی عمده اراضی نیازمند زهکشی را مربوط به شهرستان گمیشان دانست و ادامه داد: اجرای زهکشی برای کمک به خارج شدن آب ماندابی و شور، ۵۰ درصد به افزایش میزان تولید در زمین‌های کشاورزی آبی و حدود ۲ تن به طور متغیر در هر هکتار از اراضی دیم کمک می‌کند.

مسوول واحد تجهیز، نوسازی و زهکشی جهاد کشاورزی گلستان هزینه زهکشی به روش زیرزمینی را بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال و به روش روباز را ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال در هر هکتار اعلام کرد و گفت: کشاورز سهم خود را از طریق خودیاری به صورت غیرنقدی شامل واگذاری زمین برای احداث جاده یا انجام مسیر زهکش پرداخت می‌کند و عمده هزینه بر دوش جهاد کشاورزی است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار