معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان:

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: برای خرید کلزای گلستان نیازمند تامین ۴هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم .

خرید کلزا نیازمند ۴هزار میلیارد تومان نقدینگی برای گلستان است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، مهقانی در نخستین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در سال جدید اظهار کرد: برنامه ابلاغی برای کشت کلزا در گلستان ۷۴هزاررهکتار است که در سطح ۴۹هزار و ۵۱۰ هکتار کشت شده و پیش‌بینی می شود ۱۲۵هزار تن از سطح ۴۸هزار و ۵۰۰تن کلزا برداشت شود و با قیمت ۳۵هزار تومان خریداری شود.

وی افزود: برای خرید کلزای گلستان نیازمند تامین ۴هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم .

مهقانی گفت: ۳۶مرکز خرید برای کلزا در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شرکتهای بازرگانی دولتی باید در کنار بخش خصوصی اقدام به خرید کلزای کشاورزان کنند چرا که توان بخش خصوصی فقط ۲۵هزار تن است .

مهقانی افزود: سه سالی است که بانکها در پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش به کشاورزان کم‌کاری می کنند و امسال کشاورزان با جیب خالی به استقبال کشت رفتند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار