رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان:

رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان گفت: سفر به ترکمنستان استاندار سفر خوبی بود اما این سفر باید پیوست اقتصادی داشته باشد تا به ثمر برسد و استاندار گلستان باید وقت بیشتری بر ای توسعه اقتصادی با ترکمنستان بگذارد.

استاندار گلستان باید وقت بیشتری بر ای توسعه اقتصادی با ترکمنستان بگذارد

به گزارش خبرنگار گلستان 24، بهرامی امروز در نشست خبری اظهار کرد: مشکلات قضایی در مرز اینچه برون باعث شد تا این بازارچه که در گذشته بخش مهمی از نیازهای اقتصادی مردم این بخش را مرتفع میکرد تعطیل شود.

وی افزود: در حال حاضر با پیگیری رییس کل دادگستری گلستان به دنبال رونق تردد و شروع تجارت چمدانی در این منطقه هستیم .

بهرامی بیان کرد: باید تدابیری اندیشیده شود که تجارت چمدانی این منطقه با قاچاق کالا اشتباه گرفته نشود و معیشت مردم به مشکل نیفتد و امید. آرین هر چه زودتر شاهد تردد و تجارت چمدانی در آن باشیم .

وی ادامه داد: در رابطه با بازارچه مشترک تجاری اکو‌ هم نشینی داشتیم که بین سرخس و اینچه برون یک بازار به عنوان مرزی تجاری شناخته شود که در آن روز هم موفق به دیدار با استاندار نشدیم و نیاز است استاندار توجه بیشتری به آن داشته باشند.

بهرامی گفت: روزانه ۶۰۰نفر از مزر باجگیران تردد می کنند.

وی افزود: جاده کشاورزی گنبد به اینچه برون که جاده تجاری به ترکمنستان هم محسوب می شود همچنان خطر آفرین است و هنوز تدابیر جدی برای آن انجام نشده و دیگر از گفتن و پیگیری کردن خسته شده ایم.

بهرامی اظهار کرد: در نمایشگاه ایران اکسپو نیز ۱۵۰هیات تجاری از ترکمنستان در این رویداد حضور داشتند و موافقت نامه های خوبی در این نمایشگاه منعقد شد که نتایج آن به زودی مشاهده خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار