مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: مرکز خرید بذر تکثیری گندم گواهی شده و مادری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان آغاز به کرد.

آغاز به کار مرکز خرید بذر تکثیری گندم  گواهی شده

به گزارش گلستان 24، استان گلستان با ظرفیت تولید بیش ازیک میلیون گندم خوراکی یکی از استانهایی است که نهادینه کردن مصرف بذر گواهی شده در تمامی مناطق آبی و دیم را در برنامه کاری خود قرارداده است ولی در شرایط فعلی و بر اساس سیاست های کلان وزارت متبوع، مصرف بذر استان۷۰ الی۸۰ هزارتن است که ۳۰ الی۴۰درصد نیاز بذر استان توسط ۱۵ شرکت تولید کننده بخش انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: قسمتی از نیاز بذر استان نیز توسط این شرکت تولید میشود و برنامه تولید بذر را در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ، که از طبقات مادری و گواهی شده در مناطق آبی استان بیش از ۴۲۰۰ تن اعلام کرد که این شرکت با۵۴ پیمانکار تکثیر بذر درسطح۱۳۱۷ هکتار قرارداد کشت از ارقام آراز و آرمان و تکتاز در طبقات مادری. و پرورش ۳منعقد نموده است.

وی خاطر نشان کرد: در این برهه از زمان ما هم در صد هستیم با تعامل و همگرایی با سایر بخش های خصوصی در یک فضای رقابتی سالم ، فضای امید و نشاط را در جامعه کشاورزی ایجاد کنیم وی بابیان اینکه در سال گذشته پراکنش بارندگی مناسب شرایط آب هوایی مطلوبی برای کشت گندم فراهم کرده است همچنین کنترل و نظارت های لازم نیز در مراحل مختلف رشد محصول در مزرعه از قبیل مبارزه با علف های هرزی آفات و بیماری با همکاری کارشناسان ناظر این شرکت و‌کارشناسان واحد موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال استان صورت گرفته است پیش بینی می گردد تا بیش از ۵۰۰۰ تن بذر گندم از مزارع تکثیری برداشت گردد.

وی تاکید کرد: یکی از عوامل موثر در پایداری تولید، نهاده بذر می باشد که با توجه به کیفیت آن، می تواند زمینه تولید قابل قبولی را بوجود آورد و همیشه اعتقاد بر این است که ارتقاء کیفیت بذر، اثرگذاری در تولید را افزایش و موفقیت در مزرعه را برای کشت محصول بعدی افزایش خواهد داد .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار