حسن گنجی، در پاسخ به سوال گلستان 24:

نامگذاری ریشه دینی دارد. در قرآن، روایات و نهج البلاغه درباره همدلی و همزبانی دولت و ملت صحبت شده است. همچنین بر مبنای عقل است. عقل حکم می کند که دولت و ملت یکدیگر را از خود بدانند تا موفق باشند

دین و عقل، مبنای نامگذاری امسال

حسن گنجی، مسئول آموزش و تربیت بسیج سپاه نینوای گلستان، در مصاحبه اختصاصی با گلستان 24، نامگذاری سال که مقام معظم رهبری در روز ها آغازین انجام می دهند را، راهبردی برای کشور و همه مدیران و مسئولین و متصدعیان امور مختلف کشور می داند که باید به این قطب نمای ولایت نگاهی داشته باشند و به نامگذاری سال هم توجه ویژه کنند تا برنامه ها را بر اساس شعار سال داشته باشند.

وی با بیان این که شعار امسال را مقام معظم رهبری، دولت و ملت، همدلی و همزبانی قرار دادند، می گوید:  به نظر می رسد که این نامگذاری، ریشه و مبانی دینی دارد. با بررسی آیات قرآن و روایات به ویژه نهج البلاغه امام علی (ع) و نامه ای که به مالک اشتر نوشته اند، ایشان اشاره می کنند که مردم، وظایفی نسبت به حاکمیت دارند و دولت هم وظایفی نسبت به مردم دارد. آنجا حضرت به صورت مفصل بیان می کنند که مردم باید چه نقشی داشته باشند و دولت چه باید بکند. همچنین این نامگذاری بر مبنای عقل هم هست. عقل جمعی حکم می کند که حکومت و مجموعه ای که در جمهوری اسلامی ما انجام وظیفه می کند، مردم آن را از خود بدانند و به آن کمک کنند. هر جا که مردم پشتیبان دولت و حکومت اسلامی بودند، پیشرفت قابل توجهی داشتیم. نمونه آن دفاع مقدس ، فناوری انرژی هسته ای و دیگر دستاوردهای ما است. از طرفی دولت در مقابل مردم هم باید همین گونه باشد.

همدلی و همزبانی

گنجی معتقد است که نکته اول در نامگذاری امسال، بحث پیوند دولت و ملت است که بسیار مهم است و موازن آن باید رعایت شود، وی می گوید:  اعتماد و همکاری متقابل باید وجود داشته باشد. هم دولت مشکل مردم را بشناسد و مردم ملاحظات شرایط دولت را بداند. برای مثال در بحث تحریم، اگر همدلی و همراهی مردم  نبود، هر کشوری غیر از ایران بود تسلیم می شد و چه بسا سقوط می کرد.

وی با اعتقاد به این که نقطه محوری دوم این نامگذاری، بحث همدلی و همزبانی است، می گوید: تقدم و تاخر این دو کلمه یقینا با حکمت است. تا همدلی نباشد، همزبانی تحقق پیدا نمی کند. هرجا که همزبانی باشد اما همدلی در کنار آن نباشد، دوام ندارد و ظاهری است. عمق مطلب زمانی است که دل ها با هم باشد و طرفین برای هم دل بسوزانند. لذا همدلی ریشه و مبنا برای همزبانی است. همدلی امری درونی است که نتیجه آن همزبانی است که در روز 22 بهمن و روز قدس، تجلی آن را داشتیم.

حسن گنجی

گنجی در ادامه می گوید: به نظر می رسد که در این اوضاع آشفته جهان اسلام و خاورمیانه، ایران اسلامی در یک جزیره با ثبات در کنار این موج طوفان ها ، فتنه ها و جریانات خطرناک تکویری و شیاطینی که قصد دارند جهان اسلام را به جان هم بیندازند، مقام معظم رهبری به درون نظام نگاه می کند و می خواهد ابلاغ کند که اگر از درون دولت و ملت با هم باشند، همدل و همزبان باشند، هیچ قدرتی نمی تواند مردم را از پای دربیاورد . امام (ره)  فرمودند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، عدم کارایی دشمنان ما این است که ما از درون به استحکام برسیم و این وقتی محقق می شود که حکومت را از خود بدانیم. مردم را ولی نعمت و صاحب این حکومت بدانیم.

وی معتقد است که آن زمان هر آنچه که مردم به زبان می آوردند، همدلی و همدردی با دولت است و آنچه که دولت به زبان می آورد، همدلی و همدردی با ملت است. نفاق و شعار زدگی برچیده می شود. به سمت عملگرایی، فضای سالم و اعتماد متقابل می رویم. انشاالله بتوانیم با این شعاری که آقا فرمودند، فضایی با صفا و صمیمیت بوجود بیارویم و صدایی که از دل کشور برون می آید، صدای ولایت باشد.

ارسال نظر

آخرین اخبار