معاون فرهنگی کمیته امداد کشور:

معاون فرهنگی کمیته امداد کشور با بیان اینکه ۷۳۰هزار دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد کشور هستند گفت: سامانه ملی پشتیبانی تلفنی از دانش آموزان محروم و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد کشور به طور آزمایشی در استان البرز در حال اجراست.

۷۳۰هزار دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد کشور

معاون فرهنگی کمیته امداد کشور با بیان اینکه ۷۳۰هزار دانش آموز زیر پوشش کمیته امداد کشور هستند گفت: سامانه ملی پشتیبانی تلفنی از دانش آموزان محروم و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد کشور به طور آزمایشی در استان البرز در حال اجراست.

به گزارش گلستان 24، جعفری، معاون فرهنگی کمیته امداد کشور روز گذشته در گرگان گفت : در این طرح پشتیبان ها هفته ای دو تا سه بار با دانش آموزان تماس می گیرند و مشکلات آنان را بررسی می کنند.

وی افزود : این طرح از سال آینده در گلستان اجرایی خواهد شد.

جعفری اظهار کرد: 730 هزار دانش آموز و 80 هزار دانشجو تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی هستند.  

وی همچنین با اشاره به نهضت تهیه و توزیع تبلت برای دانش آموزان کمیته امداد گفت : اولویت تهیه تبلت برای دانش آموزان کنکوری و خانواده هایی است که سه دانش آموز و بیشتر دارند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار