با رای قضات گلستان ، 118 هکتار جنگل به منابع طبیعی بازگشت.

بازگشت 118 هکتار اراضی جنگلی گلستان به منابع طبیعی

به گزارش گلستان ۲۴؛ رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پارسال 125 پرونده با موضوع تجاوز به اراضی جنگلی در دادگاه های استان رسیدگی و رای خلع ید صادر شد که در نتیجه اجرای این احکام ،  118 هکتار اراضی جنگلی از دست متجاوزان خارج و به منابع طبیعی بازگردانده شد .

هادی هاشمیان افزود: در همین مدت 14 پرونده هم با موضوع ساحل خواری در محاکم استان رسیدگی شد که در نتیجه آن با رای قضات استان 62 هکتار اراضی ساحلی استان آزادسازی شد .

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که سند دار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی ، احتمال دست اندازی و تجاوز به این اراضی را کاهش می دهد ،گفت: با تلاش اداره ثبت اسناد و املاک استان و منابع طبیعی ، در حال حاضر،  اراضی منابع طبیعی تثبیت شده استان از مرز یک میلیون هکتار گذشته است که بیش از 90 درصد کل اراضی منابع ملی استان را شامل می شود.

هادی هاشمیان گفت:  از مجموع هجده هزار و 900 هکتار  اراضی ساحلی استان هم تاکنون پانزده هزار و 500 هکتار آن یعنی بیش از 82 درصد تثبیت و سند کاداستری صادر شده است.

رئیس کل دادگستری گلستان از اختصاص دادگاه های تخصصی در پرونده های زیست محیطی در همه حوزه های قضایی استان هم خبر داد و گفت: این اقدام به منظور افزایش سرعت رسیدگی به این پرونده است که نتیجه آن افزایش آرای خلع ید از عرصه های جنگلی و مرتعی استان است.

این مقام ارشد قضایی استان بار دیگر تاکید کرد : امسال نیز همچون سال های گذشته در برخورد با زمین خواری منتظر تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز و شکایت دستگاه های متولی نمی مانیم و با  دریافت گزارش های مردمی برای متخلفان، پرونده تشکیل می دهیم .

 

ارسال نظر

آخرین اخبار