انسجام در لغت به معنای یکپارچگی و هماهنگی و به هم پیوستن است که یک جماعت، گروه یا مجموعه ای به هم پیوسته را شکل میدهد که در قالب فعالیت های گوناگون اجتماعی معنای عملی پیدا می کند.

انسجام؛ دستاوردی پایدار

به گزارش گلستان ۲۴؛ مسعود ساور فعال فرهنگی، اجتماعی و کارشناس ارشد طراحی سازمان طی یادداشتی نوشت: هر انسجامی می‌توانند موجب اجتماع و ایجاد گروه شود.

انسجام ها عموماً بر اساس یک ایدئولوژی تعریف شده می باشند مانند انسجام در رسیدن به هدف در یک مجموعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی که بر پایه یک ایدئولوژی استوار است. یکی از عوامل موثر بر یک انسجام، پافشاری و تاکید بر ایدئولوژی است که می‌تواند موجب آن شود، مانند انسجام مسلمانان در حج که موجب ایجاد یک حرکت عظیم در یک نقطه متمرکز که موجب اجتماع عظیم مسلمانان و به عنوان یک حرکت سیاسی، فرهنگی و اعتقادی است که جوامع گوناگون را در کنار هم بر مبنای تعالیم اسلامی جمع می‌کند تا از هر چه غیر از خداوند و طریق الی الله است برائت می‌جوید.

یکی دیگر از مصادیق انسجام ،می توان به حرکت عظیم و خارق العاده پیاده‌روی اربعین به سمت کربلای معلا نام برد که افراد مختلف با مذاهب مختلف و حتی ادیان گوناگون بر پایه شناخت حق و مبارزه با ظلم و آن ایدئولوژی که مبتنی بر قیام حضرت سیدالشهدا و تعالیم الهی است، هر سال شکل میگیرد و  این جریان مانند یک رودخانه عظیم که متصل به دریای بیکران است افراد زیادی را به خود جذب و هرسال خروشان تر از سال قبل اقامه می شود از این رو معنای انسجام را میتوان در تعاریف و مسائل ذکر شده قرارداد که پایدار بودن آن را اینگونه می شود استدلال نمود: چون بر اساس یک ایدئولوژی مشخص متعالی و برگرفته از یک منبع لایتناهی است، پایدار مانده و موجب تربیت انسان ها در این مسیر می شود از این جهت این انسجام دستاوردی با خود به همراه داشته و آن هم ایجاد یک جریان عظیم و پایدار است به گونه ای که چه در آن حرکت عظیم حضور یابند و چه صرفاً با اعتقاد، ناظر بر آن حرکت باشند از آثار آن بهره مند می شوند.

همانگونه که جابربن عبدالله انصاری از نبی مکرم اسلام(ص) حدیثی را نقل نمود که: هرکس عمل قومی را دوست بدارد در عمل با آن قوم شریک است.

از این جهت این انسجام دستاورد عظیم با خود به همراه دارد و آن هم ایجاد یک حرکت ، جریان بزرگ بین المللی که هم موثر، ماندگار و هم قالب توسعه ای دارد که موجب رشد انسان ها  می گردد. این انسجام همواره مورد تأکید بزرگان دین بوده و هست به طور مثال قیام حضرت سیدالشهداء با حداقل یاران، اما همان حداقل منسجم توانست یک جریان فکری حق و ماندگاری را بر علیه ظلم ستم ایجاد نماید.

در آخر باید ذکر شود که انسجام و ایجاد یک جامعه منسجم در شرایط کنونی طبق منویات رهبر معظم انقلاب یک دستاورد است. ضرورت ایجاد این انسجام در شرایط کنونی بیش از همه وقت احساس می‌شود، انسجامی که پایدار، موثر، تربیت و تقویت کننده جریان‌های فکری معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی با تمام اصول تعریف شده در قانون اساسی باشد. ادامه دارد...

 

ارسال نظر

آخرین اخبار