مدیر جهادکشاورزی شهرستان گمیشان گفت: زهکشی در بیش از ۹۰ درصد از اراضی شهرستان گمیشان انجام خواهد شد.

زهکشی اراضی استان گلستان
به گزارش گلستان ۲۴؛ آتابای مدیرجهادکشاورزی شهرستان گمیشان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران،گفت: درسفردوم ریاست محترم جمهوری به استان گلستان بازهکشی ۵۰هزارهکتاردیگر ازاراضی کشاورزی استان گلستان موافقت شد.

او ادامه داد: درهمین چارچوب طی قرارداد بابخش قرارگاه خاتم الانبیاء کار زهکشی ۳۳ هزارهکتارازاراضی این شهرستان دربخش شمال شرقی آغازشد.

او گفت: زهکشی دربیش از ۹۰درصداز اراضی شهرستان انجام خواهد شد و تا محدوده روستای سقرتپه درنزدیکی مرزجغرافیایی شهرستان آق قلاصورت خواهدگرفت.

او درپایان گفت: سال گذشته بازهکشی اراضی درگمیشان درهرهکتاربرداشت محصول از۷۰۰کیلوبه بیش از۲ تن ونیم افرایش یافت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار