در خبرها آمده که مجمع فرهنگیان استان گلستان به جابجایی مسول اردوگاه دانش اموزی نشاط در توسکستان اعتراض کرده است .

جنجال مجمع فرهنگیان گلستان در آغاز سال تحصیلی چه توجیهی دارد؟

گزارش گلستان ۲۴؛ این اعتراض مجمع فرهنگیان که یک تشکل سیاسی و حیات خلوتی برای فشار به مدیر کل آموزش و‌پرورش برای کسب کرسی قدرت و ثروت شده در آستانه بازگشایی مدارس کمی مشکوک و غیر طبیعی است.

اولا ) علیرغم تمام انتقاداتی که به حوزه مدیریت آموزش و‌پرورش گرگان وجود دارد و در مجال خود قابل بررسی است اما باید بپذیریم که جابجایی نیروها برای بهره وری بیشتر حق هر مدیری است و به هیچ فرد یا نهاد و حزب سیاسی ارتباط ندارد .

دوما) نباید آموزش و پرورش و پیشرفت تحصیلی فرزندان این مرز و بوم دستخوش نگرش های سیاسی و منفعت طلبی برخی دوستان مجمع فرهنگیان شود که سودای ریاست آموزش و پرورش گرگان را دارند.

سوما ) حدود یک هفته دیگر به بازگشایی مدارس بیشتر نمانده ، آیا دوستان مجمع فرهنگیان فکر نمی‌کنند با این جنجال های خبری فرصت برنامه ریزی و انرژی مدیر را گرفته و تیشه به ریشه تحصیل دانش آموزان می زنند.

چهارما ) شما که می دانید قدرت جابجایی رییس فعلی آموزش و‌پرورش گرگان را ندارید «حداقل تا پایان این دوره مجلس» ، پس چرا بیهوده وقت این مدیر را گرفته و از طرفی خود را سیاسی کار و‌پست طلب نشان می دهید.

پنجما ) سال گذشته نیز به خاطر انتقال مدرسه ایرانشهر به روستای محمدآباد کلی وقت أین حوزه مهم گرفته شد ، اما نتیجه چه شد؟

دوستان بدانند، دوران از خودمتشکری تمام شده و بازی تشکیل گروه مجمع و تشکر از خود با اکانتهای سفارشی و فیک را پایان دهید ، ببینید مردم چه قضاوتی در مورد شما دارند ،قطعا آنکس که از دایره بیرون به شما نگاه می کند می تواند بهتر نظر بدهد.

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار