معاون شرکت آب و فاضلاب گلستان:

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان از برگزاری اولین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی شرکت های آب و فاضلاب خبر داد.

مسابقات استانی مهارت های فنی شرکت های آب و فاضلاب گلستان آغاز شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ مهیار خسروی اظهارکرد: یکی از اهداف برنامه ششم توسعه در زمینه آب، مشارکت بهره برداران در مدیریت منابع آب و تأسیسات آبی بوده و یکی از راهبردهای آن ظرفیت سازی نیروی انسانی و آموزش آنها است.

وی تصریح کرد : به همین منظور اولین دوره مسابقات ملی مهارت فنی تخصصی بهره برداری در سطح شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی در سه مرحله شرکتی، منطقه ای و کشوری برای تیم های عملیاتی اجرایی در شرکت های آب و فاضلاب برگزار می شود.

خسروی برگزاری مسابقه را یکی از شیوه های مرسوم در ارتقای توان فنی، دانش نیروی انسانی و آموزش آن ها دانست و افزود: ایجاد بستر مناسب برای پیشبرد اهداف شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، تهیه استاندارد لازم برای انجام فعالیت های حوزه آب و فاضلاب، ایجاد روحیه نشاط بین کارکنان، توسعه مشارکت جمعی، افزایش سرعت، دقت و کیفیت انجام کار، یافتن استعدادهای ویژه، تبادل افکار و روش های اجرای کار و ایجاد انگیزه کاری در بین پرسنل از مهم ترین اهداف برگزاری این مسابقات است.

وی در پایان تصریح کرد: این مسابقات در مرحله استانی از ۱۵ تا ۲۱ مهر با حضور ۲۱ تیم مختلف در قالب پنج رشته، تعمیرات خطوط لوله آب، آزمون های فیزیکی شیمیایی آب، نصب انشعاب فاضلاب، نصب انشعاب آب و انرژی برگزار می شود و پس از پایان مسابقات نفرات برتر این بخش ها به سطح دوم مسابقات که بین منطقه تحت پوشش برگزار می شود، راه می یابند و نفرات برتر سطح دوم به مرحله کشوری اعزام می شوند.

/مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار