با برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون ماده 11 رسیدگی به تخلفات رانندگان ، برای 9 راننده متخلف حمل و نقل عمومی استان حکم تذکر کتبی صادر شد.

صدور 9 حکم برای تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ با برگزاری جلسات هفتگی کمیسیون ماده 11 رسیدگی به تخلفات رانندگان، برای9 راننده متخلف حمل و نقل عمومی  استان حکم تذکر کتبی صادر شد.

 

آرای صادر شده مربوط به 9 راننده حمل و نقل عمومی سواری و اتوبوس درعلی‌آبادکتول،گرگان،گنبد،کلاله و فاضل آباد بود که به دلیل عدم رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمانی مرتکب تخلف شدند.

 

به موجب کمیسیون ماده 11برای رانندگان این ناوگان تذکرکتبی صادر شد و ملزم به رعایت ضوابط و دستور العمل های سازمان شدند.

گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار