مدیرکل بهزیستی گلستان:

مدیرکل بهزیستی استان گلستان گفت: بیش از ۲۱ هزار بیمار در سال گذشته از خدمات درمانی و کاهش آسیب اعتیاد بهرمند شدند.

۲۱هزار بیمار از خدمات کلینیک های ترک اعتیاد گلستان بهره مند شدند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر،  ابراهیم غفاری اظهارکرد: با توجه به بروز و شیوع اعتیاد در گروهای مختلف سنی و عوارض و آسیب های جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن در سطح استان، اداره کل بهزیستی استان در سه حوزه پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه (درمان و بازتوانی معتادان) و پیشگیری ثالثیه (کاهش آسیب ناشی از اعتیاد) طرح ها و برنامه های متعددی را جهت مقابله با این پدیده شوم در سطح استان درسالهای گذشته تدوین و اجرا نموده است.

غفاری افزود: در سال گذشته در حوزه پیشگیری اولیه بیش از ۲۴۳ هزار نفر در ۶۴ منطقه شهری و روستایی تحت پوشش برنامه های پیشگیرانه سازمان بهزیستی  قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بهره مندی بیش از ۲۱ هزار بیمار از خدمات درمانی و کاهش آسیب اعتیاد در سال گذشته، بیان کرد: سازمان بهزیستی در حوزه درمان و بازتوانی معتادان ماده ۱۵ (پیشگیری ثانویه) و ۴۱ مرکز اقامتی و یک مرکز اجتماع درمان مدار در سال گذشته بیش از ۹ هزار و ۵۷۰ نفر را به صورت درمان اقامتی و ۹۷۸۰ نفر را به صورت درمان دارویی در ۶۱ مرکز درمان سرپایی تحت درمان قرا داده است.

مدیرکل بهزیستی گلستان در خصوص  برنامه های درمانی درحوزه درمان و بازتوانی معتادان متجاهر موضوع  ماده۱۶ گفت: تعداد ۴۳۱ نفر در مرکز ماده ۱۶ توسکستان و تعداد ۴۰۶ نفر در مراکز اقامتی تحت عنوان تبصره دو تحت درمان و بازتوانی قرا ر گرفته اند.

وی همچنین در مورد سطح سوم برنامه های پیشگیری از اعتیاد (کاهش آسیب ناشی از اعتیاد)، افزود: اداره کل بهزیستی استان با دارا بودن چهار مرکز گذری و سه مرکز سرپناه شبانه معتادان، تعداد هزار ۴۵۰ نفر از معتادان تزریقی را تحت پوشش برنامه های خور قرار داده است.

غفاری یادآور شد: با توجه به اینکه یکی از حلقه بسیار مهم ارائه خدمات به معتادان جهت بازتوانی آنان اشتغال و توانمند سازی آنان است، این اداره کل با راه اندازی یک مرکز توانمندسازی در شهر گرگان  در سال گذشته و یک مرکز مدیریت مورد تعداد ۱۴۵ نفر را تحت پوشش برنامه توانمند سازی خود قرار داده است.

وی بیان کرد: همچنین در حوزه حرفه آموزی و اشتغال ۱۹۰ نفر را تحت پوشش برنامه حرفه آموزی خور قرا داده است که از این تعداد ۱۲۵نفر اشتغال یافته اند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار