معاونت بهداشت و درمان بنیاد گلستان اظهار کرد: دومین کمیسیون پزشکی بدوی استان گلستان در سال 99 در محل کمیسیون های پزشکی شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.

برگزاری دومین کمیسیون پزشکی بدوی استان گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از ایثار واحدگلستان: دکتر حسین حقیقی در گفتگو با خبرنگار ایثار گلستان گفت: کمیسیون بدوی تعیین درصد و حق پرستاری  امروز با طرح و بررسی 40 پرونده جانبازان شهرستان علی آباد کتول در محل کمیسیون های پزشکی این شهرستان کار خود پایان داد.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، کمیسیون های بدوی بصورت مستمر و مداوم در سایر شهرستانهای استان نیز برگزار خواهد گردید.
ضمنا کلیه جانبازان مدعو بصورت همزمان توسط پزشک مرکز پایش سلامت با رعایت پروتکل های بهداشتی بطور کامل مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار