مازندرانی گفت: ۶۲ درصد تسهیلات روستایی و عشایری استان گلستان در بخش کشاورزی پرداخت شده است.

پرداخت ۶۲ درصد تسهیلات روستایی و عشایری گلستان در بخش کشاورزی

به گزارش گلستان ۲۴؛ «سعید مازندرانی» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: 458 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال روستایی و عشایری استان گلستان از سال گذشته در نظر گرفته شده است که براساس این اعتبار 10 هزار و 742 طرح به بانک معرفی شد که 9 هزار و 801 طرح برای دریافت تسهیلات مورد موافقت بانک قرار گرفت که 16 هزار و 838 نفر این طرح ها اشتغالزایی به همراه داشت.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: از مجموعه طرح های معرفی شده به بانک تاکنون پنج هزار و 892 طرح تسهیلات دریافت کردند که میزان تسهیلات پرداختی به این طرح ها 444 میلیارد تومان است و براساس این تسهیلات 8 هزار و 312 نفر اشتغالزایی به وجود آمده است.

 

مازندرانی بابیان اینکه نسبت تسهیلات پرداخت شده به سهمیه اشتغال روستایی و عشایری در استان گلستان 97 درصد است، افزود: 84 طرح که از این تسهیلات بهره مند شدند مالکیت حقوقی و پنج هزار و 808 طرح مالکیت حقیقی دارند.

 

وی یادآور شد: همچنین دو هزار و 702 نفر زن و سه هزار و 190 نفر مرد از اشتغال روستایی و عشایری بهره مند شدند که نسبت بانوان به مردان 46 به 54 درصد است.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان به تفکیک نوع طرح از محل اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: دو هزار و 545 طرح توسعه ای، سه هزار و 202 طرح جدید و 145 طرح نیز متقاضی سرمایه در گردش بودند.

 

مازندرانی تاکید کرد: 62 درصد تسهیلات عشایر و روستایی در بخش کشاورزی، 11 درصد در بخش صنعت، پنج درصد برای تامین سرمایه در گردش و 19 درصد در حوزه خدمات از تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری بهره مند شدند.

 

وی یادآور شد: همچنین برای ارائه تسهیلات به یک هزار و 76 طرح از محل اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری به دستگاه های حمایتی استان در نظر گرفته شد که 85 درصد این تسهیلات پرداخت شده است.

 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان یادآور شد: همچنین در سال گذشته 470 طرح مشاغل خانگی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند که 324 طرح از این تسهیلات بهره مند شدند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار