سرپرست اداره کل تعزیرات حکومی گلستان گفت: شرکت بازرگانی خدمات کشاورزی گرگان به اتهام گرانفروشی جو محکوم به جزای نقدی شد.

محکومیت شرکت بازرگانی خدمات کشاورزی گرگان
به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران، نجف زاده سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: بر حسب شکایت شرکت تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز و گزارش سازمان صمت گلستان، پرونده اتهامی شرکت خدماتی کشاورزی در گرگان در خصوص گرانفروشی و امتناع از عرضه و فروش کالا به این اداره کل ارسال شد.

او ادامه داد: این شرکت متخلف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۵۲ میلیون ریال و ممهور کردن پروانه واحد به مهر تخلف اول در حق صندوق دولت و مبلغ ۲۷۶ میلیون ریال جزای نقدی در حق شاکی خصوصی محکوم شد.

اوگفت:این پرونده در مرحله اجرای حکم است.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی گلستان همچنین از ارسال، ۵۲۴ پرونده قاچاق چوب به تعزیرات حکومتی استان، طی این مدت خبر داد و گفت: این اداره کل بر اساس اختیارات قانونی خود رسیدگی ویژه به گزارشات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در حوزه حمل و قاچاق درختان، چوب، هیزم و سایر محصولات جنگلی را در دستور کار رسیدگی خود قرار داده است.

او ادامه داد: بر این اساس از ابتدای سال تاکنون، ۵۲۴ پرونده قاچاق چوب جنگلی کمیاب به ارزش بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تشکیل شد.

این مقام مسئول افزود: اشخاصی که مبادرت به حمل و قاچاق چوب درختان جنگلی کمیاب کردند علاوه بر ضبط کالا‌های مکشوفه، مبلغ ۲ میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت نیز برای متخلفین تعیین شد.

او از مردم خواست: در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این خصوص و یا سایر تخلفات اقتصادی و صنفی موضوع را به صورت حضوری، یا تلفنی یا با سامانه ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی گزارش کنند.


 

ارسال نظر

آخرین اخبار