مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان گفت: کشاورزان پنبه کار و سویا کار مزرعه خود را مرتب بازدید و نسبت به کنترل آفت اقدام کنند.

هشدار به کشاورزان و باغداران گلستانی
به گزارش گلستان ۲۴؛ کیانوش حق نما مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، گفت: بازدید‌های متعدد نشان می‌دهد که مزارع پنبه، سویا در معرض آسیب سنک پنبه و سنک دانه خوار کلزا قرار گرفته اند.

او ادامه داد: با توجه به اینکه در اکثر مزارع گل و غنچه و حتی قوزه‌های تازه تشکیل شده وجود دارد، بررسی وضعیت میزان شکار این آفت در تله‌های فرمونی

حق نما افزود: کشاورزان با بررسی مزرعه و مشاهده آفت تخم شب پره کرم قوزه با مراجعه به کلینیک‌های گیاهپزشکی نسبت به دریافت تریکوکارت (تخم زنبور) و نصب آن‌ها نزدیک غروب آفتاب در مزرعه اقدام کنند و همچنین در مزارعی که لارو کرم قوزه هنوز در سنین پایین قرار دارد نسبت به کاربرد BT (سم میکروبی) اقدام شود.

او به کشاورزان پنبه کار توصیه کرد: داده‌ها نشانگر افزایش جمعیت مکنده‌ها نظیر سنک، شته، تریپس و زنجره به ویژه در مزارع مرکز و غرب استان است و کشاورزان مزرعه خود را مرتب بازدید و در صورت مشاهده شروع خسارت، اقدام به سمپاشی با سموم مکنده کش کنند.

حق نما گفت: بازدید از مزارع سویا حاکی از خسارت شدید برگخوار‌ها در بسیاری از مزارع است و کشاورزان کنترل شیمیایی با سموم مناسب را با مشورت کارشناسان انجام دهند.

او همچنین گفت: بررسی تله‌های فرمونی نصب شده در باغات استان نشان از افزایش جمعیت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات دارد و باغداران نسبت به مراجعه به کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک‌های گیاهپزشکی برای طعمه پاشی و نصب تله‌های بیشتر در باغات اقدام کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار