رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان گلستان گفت: ۲۱۹ نفر از معلمان ۴۱ مدرسه استثنایی گلستان برای آموزش کودکان محتوای آموزشی تولید خواهند کرد.

دانش آموزان استثنایی گلستان از آموزش فضای مجازی بهره مند می شوند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، عباس خانعلی اظهارکرد: با توجه به شروع سال تحصیلی از ۱۵ شهریور ماه باید نسبت به تولید محتوا جهت ارائه در فضای مجازی اقدام کنیم.

خانعلی افزود: ۲۱۹ نفر از معلمان ۴۱ مدرسه استثنایی استان محتوای آموزشی تولید خواهند کرد.

خانعلی با اشاره به این که جدول زمانی به مدارس ارسال شده است، گفت: زمان فیلم های آموزشی تهیه شده بین ۱۰ الی ۱۳ دقیقه است و همه فیلم های تهیه شده توسط ناظر بررسی و سپس مدیران ارزیابی نهایی را انجام می دهند.

وی بیان کرد: فیلم های تهیه شده براساس شاخص های تعیین شده باشد و ارزشیابی پایان سال مدیران بر اساس شبکه شاد انجام خواهد شد.

خانعلی ادامه داد: ۲۱۹ معلم مسئول این کار بوده که در بخش بینایی ۹ مدرسه، در بخش حرفه ای و پیش حرفه ای هشت مدرسه، ناشنوا متوسطه دو مدرسه و گروه کم توان ۲۲ مدرسه به تولید محتوای آموزشی خواهند پرداخت.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار