رییس کل دادگستری گلستان از فعال شدن گشت های سیار نظارت و سرکشی ازمناطق درمعرض خطر ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد و گفت: اعضای این گروه ها بدون نیاز به تشکیل پرونده درمحاکم، جلوی تغییر کاربری ها را می گیرند.

گشت سیار مانع از ساخت وساز غیرمجاز در گلستان می شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ براساس اعلام دادگستری، هادی هاشمیان روز چهارشنبه اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد در برخی مناطق استان علت تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرمجاز، 'پاس کاری' ادارات متولی برای نظارت و برخورد با تخلف است.
وی افزود: همین امر سبب شده است برخی سودجویان با استفاده از این خلا نظارتی و تقسیم کار بین دستگاه های اجرایی ، در حاشیه امن و به دور از مزاحمت ساخت و سازهای غیرمجاز را انجام داده و به عرصه های ملی، منابع طبیعی و اراضی کشاورزی دست اندازی کنند.
وی به بازدید مسئولان دادگستری و مدیران منابع طبیعی، محیط زیست و امور اراضی استان از روستای گردشگری زیارت و زمین هایی که در حال تغییر کاربری است، اشاره کرد و گفت: این سرکشی ها برای ترغیب به نظارت بیشتر هر اداره و انجام وظایف بود.
به گفته وی، گشت های بازرسی با حضور نمایندگان دادستان، محیط زیست، منابع طبیعی، امور اراضی و امور آب تشکیل و فعالیت می کنند و درهرهفته یک روز از مناطق در معرض آسیب تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز بازدید می کنند.
هاشمیان تاکید کرد که اعضای این گشت بدون نیاز به تشکیل پرونده در محاکم و براساس (تبصره 2 ماده 10 )قانون حفظ کاربری می توانند دستور تخریب ساخت و سازها را در بدو امر صادر کنند.
به گزارش ایرنا با توجه به خاک مرغوب، اراضی جنگلی و آب و هوای مطلوب مناطق مختلف این استان در معرض زمین خواری و تغییر کاربری از سوی افراد سودجو قرار دارد.
همچنین در گلستان 70 درصد زمین ها را عرصه های مرتعی و جنگلی تشکیل می دهد و این مساله بروز پدیده زمین خواری را افزایش داده و کشف تصرف های غیرمجاز اراضی در نقاط مختلف استان نشان دهنده این مساله است.
حوزه منابع طبیعی گلستان شامل یک میلیون و 397 هزار هکتار اراضی ملی، 452 هزار هکتار جنگل، 862 هزار هکتار مرتع، 26 هکتار بیابان، 20 هزار هکتار اراضی ساحلی و 62 هزار هکتار موات است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار