مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان از کاهش ۲۸ میلیون متر مکعبی حجم آبخوان‌های عمیق استان خبر داد.

کاهش ۲۸ میلیون متر مکعبی حجم آبخوان‌های عمیق گلستان

حسینی ادامه داد: همچنین رواناب در برخی رودخانه‌های استان تا ۴۸ درصد افزایش و در برخی موارد تا ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

او گفت: آبخوان‌های عمیق استان هم طی این مدت ۲۸ میلیون متر مکعب کاهش داشته است.

حسینی با بیان اینکه میزان آب تجدید پذیر استان ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب است، گفت: سرانه آب استان به ازای هر نفر ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ متر مکعب است که نسبت به سرانه کشور کمتر است.

او افزود: میزان مصرف بخش‌های مختلف از بیش از ۲ میلیارد متر مکعب مصرف فعلی استان، ۱۰ درصد در بخش شرب، ۸۴ درصد در بخش کشاورزی، ۳ درصد محیط زیست و ۳ درصد نیز در بخش صنعت بوده است.

حسینی در رابطه با آخرین وضعیت سد نرماب گفت: در سال ۹۹ با حل جابجایی سایت جنگلده بالا وتملک اراضی، بدنه سد پیشرفت بیشتری داشته است و آبگیری اولیه سد در پایان سال ۹۹ انجام می‌شود، اما برای افتتاح کامل سد نیاز به تملک اراضی بیشتری است.


 

ارسال نظر

آخرین اخبار