حجت الاسلام لطفیان گفت: استان گلستان، گلستان همدلی، گلستان اخوت و گلستان برادری است و بین استان های کشور استان گلستان درخشش ویژه ای دارد.

استان گلستان، گلستان همدلی، اخوت و برادری است

به گزارش گلستان ۲۴؛ حجت الاسلام لطفیان دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور افزود: در گلستان مردم شیعه و سنی از اقوام مختلف در کنار هم یک ترکیب متنوع و یک باغ رنگارنگ از همدلی و اخوت به یادگار گذاشته اند. 

دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور گفت: امیرالمومنین در رابطه با شخصیت پیامبر (ص) می فرماید سیره پیامبر دوری از تند روی و افراط بود، سیره پیامبر سیره میانه رویی بود کسانی که امروز ادعای پیروی از پیامبر را دارند باید میانه روی را در دستور کار قرار دهند . 

وی افزود: سنت پیامبر رشد کردن در حوزه فردی، اجتماعی و سایر حوزه ها بود، مسلمان باید رشد کند، یکی از ویژگی های ممتاز پیامبر این بود که از بیکاری به شدت متنفر بود اهل کار و تلاش بود؛ سنت پیامبر بر سنت رشد دادن و پیشرفت کردن جامعه بود.

دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور گفت: ما باید به گونه ای حرف بزنیم که صحبت ما فاصله حق و باطل را برای مخاطب نشان دهد خیلی مراقب قضاوت خود باشیم چراکه نگاه پیامبر به پیرامون نگاه عادلانه ای بود نه نگاه متعصبانه،  اگر این ویژگی ها را داشته باشیم جزو پیروان راستین پیامبر باشیم.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار