رییس کل دادگستری گلستان، این استان را پیشرو در زمینه صدور آرای جایگزین حبس به شمار آورد و یادآور شد که از ابتدای امسال تا کنون افزون بر ۵ هزار رأی جایگزین حبس در محاکم قضایی استان صادر شده است.

صدور بیش از ۵ هزار رأی جایگزین حبس در محاکم گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرشمال؛ هادی هاشمیان در نشست بررسی راهکارهای افزایش کیفیت آرای صادر شده در محاکم قضایی استان اظهار داشت: به دنبال بررسی و آسیب شناسی احکامی که در دادگاه‌های تجدیدنظر نقض می‌شود، هستیم و در همین راستا نیز هیئتی از قضات برجسته استان تشکیل داده‌ایم.
وی گفت: هدف از تشکیل این هیئت، بررسی آرایی است که در دادگاه‌های بدوی صادر شده اما در محاکم تجدیدنظر نقض می‌شود. این هیئت نتیجه بررسی‌ها و آسیب‌ شناسی را در اختیار قضات در محاکم بدوی قرار می‌دهد تا با توجه به این موارد، کیفیت صدور احکام قضایی در استان بهبود پیدا کند.
رییس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت آرا علاوه بر کمک به احقاق حق از تحمیل هزینه به مردم و طولانی شدن رسیدگی‌ها جلوگیری خواهد کرد و رضایت بیشتر مردم را از دستگاه قضایی به دنبال خواهد داشت.
وی یکی از رویکردهای دستگاه قضایی در دوره تحول را حبس زدایی برشمرد و گفت: باید تا جاییکه قانون اجازه می‌دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنیم که خوشبختانه استان گلستان در این زمینه پیشرو است.
هاشمیان توضیح داد که مجازات‌های جایگزین حبس برای افرادی در نظر گرفته می‌شود که ناخواسته و به علت شرایط اقتصادی گرفتار شده‌اند و زندان هم برای مجرمان خطرناک و مزاحمان جان و مال و نوامیس مردم است و دستگاه قضایی هم در برخورد با این مجرمان اغماضی نخواهد کرد.
وی بیان داشت: از ابتدای امسال تا کنون افزون بر 5 هزار رأی جایگزین حبس در استان صادر شده که نسبت به سال گذشته بیشتر از 30 درصد رشد دارد.
رییس کل دادگستری استان در ادامه بر استفاده بیشتر از ظرفیت شورای حل اختلاف هم تاکید کرد و گفت: حل و فصل خصومت بین مردم، جلوگیری از شکاف در جامعه و کاهش ورودی زندان از مزیت‌های میانجیگری شورای حل اختلاف در پرونده‌ها است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار