مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان عنوان کرد:

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: گلستان علی رغم موقعیت جغرافیایی و استقرار در نوار شمالی کشور در معرض پدیده بیابانزایی و گرد و غبار قرار دارد.

گلستان در معرض پدیده بیابانزایی و گرد و غبار قرار دارد

به گزارش خبرنگار گلستان 24، عبدالرحیم لطفی با اعلام این مطلب اظهار کرد: استان گلستان علی رغم موقعیت جغرافیایی و استقرار در نوار شمالی کشور به لحاظ مجاورت با بیابان‌های کشور ترکمنستان و اثرات عوامل اقلیمی چون تأثیر کمربند پرفشار جنب حاره‌ای، وجود عوامل زمین‌شناسی همانند وجود اراضی شور و رسوبات ریزدانه بستر قدیمی دریای خزر و نیز سفره آب‌های شور سطحی به‌طور بالقوه در معرض پدیده بیابانزایی و گرد و غبار قرار دارد.

وی افزود: اکوسیستم شکننده موصوف سطحی حدود 120 هزار هکتار از مناطق شمالی استان را مستعد فرسایش بادی نموده است علاوه بر این سطحی بالغ بر 300 هزار هکتار از استان در معرض بیابانزایی قرار دارد.

لطفی ادامه داد: براین اساس استان گلستان از سال 1393 بعنوان یکی از 22 استان دارای بیابان کشور محسوب می گردد.

وی گفت: در سال‌های اخیر شدت خشکسالی به عنوان یکی از تبعات تغییراقلیم، موجب افزایش پدیده گرد و غبار از نظر فراوانی، تداوم و شدت شده که به لحاظ شوری اراضی شمالی استان، پتانسیلی برای بروز طوفان های نمکی و پدیده گرد و غبار بیش از پیش فراهم شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان بیان کرد: بر اساس مطالعات انجام شده تاکنون هفت کانون بحرانی داخلی مربوط به فرسایش بادی در سه شهرستان گلستان شناسایی شده است که در این راستا از سال 1394 اقدامات متنوعی در زمینه بیابان زدایی در حال انجام است.

وی افزود: بدیهی است اقدامات مقابله با بیابانزایی و تقویت مراتع فقیر استراتژی اثبات شده و مقرون به صرفه برای ارتقای وضعیت جوامع محلی است و در نهایت نیل به توسعه پایدار با مشارکت مردم مورد انتظار خواهد بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار