فرمانداری مراوه تپه استان گلستان اسامی منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی این شهرستان را اعلام کرد.

منتخبین مراوه تپه در شورای شهر معرفی شدند

به گزارش گلستان ۲۴؛ نتایج ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی مراوه تپه استان گلستان ازطریق ستاد انتخابات شهرستان مراوه تپه بشرح ذیل اعلام شد:

در انتخابات شورای اسلامی شهر مراوه تپه ۲۱ نفر تایید و ۵ نفر انصراف و ۱۶ نفر برای تصدی ۵ کرسی رقابت کردند.

اعضای اصلی ششمین دوره شورای شهر مرواه تپه:

نورمحمد پران دوجی با ۲۹۶۳ رای

کمال الدین حاجیلی دوجی با ۲۸۸۶ رای

موسی نازی دوجی با ۲۸۱۹

عبدالغفور کوسه غراوی با ۲۷۶۵ رای

اسلام دردی پهلوان دوجی با ۲۷۵۴ رای

اعضای علی البدل شورای ششمین دوره انتخابات شورای شهر مراوه تپه:

احمد پهلوان دوجی با ۲۳۸۱ رای

محمد سوداگر با ۲۲۸۰ رای

الله مراد منگلی دوجی با ۲۰۷۹ رای

در انتخابات شورای اسلامی شهر گلیداغ ۱۸ نفر تایید و برای تصدی ۵ کرسی رقابت کردند

اعضای اصلی شورای گلیداغ:

نعمان یموتی با ۴۲۷ رای

شمس الدین نوری با ۴۱۰ رای

عبدالنعیم رنگیدن با ۳۸۰ رای

محمد اراز عربی با ۳۵۷ رای

ابوطالب عربی با ۳۴۷ رای

اعضای علی البدل شورای شهر گلیداغ:

عبدالحی قلی زاده با ۳۳۵ رای

محمد صابر قربانی با ۳۲۳ رای

فریبا تمری با ۲۷۰ رای

 

ارسال نظر

آخرین اخبار