معاون شیلات گلستان خبرداد

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات گلستان گفت: حدود ۸۰۰ هزار قطعه بچه ماهی یک تا دو گرمی تولید در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی در گرگانرود رهاسازی شد.

تکثیر طبیعی کپور/۸۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در گرگانرود رهاسازی شد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، محسن یحیایی اظهارکرد: تکثیر طبیعی ۱۹۷ قطعه ماهی کپور که شامل ۱۱۰ قطعه مولد نر و ۸۷ قطعه مولد ماده در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان استخوانی گلستان انجام و بچه ماهی های حاصل از این تکثیر در رودخانه گرگانرود رهاسازی شدند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات گلستان گفت: پیش بینی می شود از این تعداد مولد، حدود ۸۰۰ هزار قطعه بچه ماهی یک تا دو گرمی تولید شده باشد که با در نظر گرفتن ضریب بازگشت پنج درصد، انتظار می رود طی چهار ماه آینده حدود ۴۰ هزار قطعه ماهی کپور یک کیلوگرمی از سواحل استان صید شود.

وی با اشاره به اهداف تکثیر طبیعی ماهی کپور خاطرنشان کرد: حفظ ذخائر ژنتیکی ماهی کپور دریای خزر، تثبیت شغل صیادی، حفاظت، احیاء، ترمیم و بهسازی مکان های تخم ریزی ماهیان رودکوچ و افزایش راندمان تولید ماهی کپور، از مهم ترین اهداف تکثیر طبیعی این گونه ارزشمند دریای خزر است.

گفتنی است رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر محل تخم ریزی و پرورشگاه ماهیان مهم اقتصادی و تجاری محسوب می شود که متاسفانه در حال حاضر با دخالت های انسانی از مهاجرت ماهیان به این زیستگاه کاسته شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار