بیکی گفت: در گسترش و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب ما نیازمند تشکیل منظومه فکری فراگیر از اندیشمندان هستیم.

گسترش و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند تشکیل منظومه فکری فراگیر از اندیشمندان است

به گزارش گلستان ۲۴؛ مهدی بیکی به مناسبت هفته «عفاف و حجاب» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: بی شک نقش عفاف و حجاب در کاهش آسیب های اجتماعی یک نقش کلیدی دارد.

 

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان افزود: حرکت و برنامه ریزی در جهت تقویت این تفکر نیازمند ایجاد و یک منظومه فراگیر فکری متشکل از اندیشمندان، هنرمندان، دانشگاهیان و مردم است که این منظومه به سرعت و قدرت گفتمان عفاف و حجاب یک کمک بنیادی می کند.

 

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در عدم توفیق در راه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب سست حرکت کردن و ساده انگاری از سوی متولیان فرهنگی جامعه است.

 

بیکی تاکید کرد: در منظومه فراگیر فکری گفتمان حجاب و عفاف همه باید نقش آفرینی موثر و مفید داشته باشند، باید به موقع کار انجام دهند و به موقع حرکت کنند تا این منظومه بتواند به نتایج مطلوب در جامعه برسد.

 

وی اظهارداشت: برای نمونه باید بگوییم در جامعه ای که فرهنگ عفاف و حجاب از سوی دستگاه های فرهنگی و هنری تبلیغ می شود و در دستور موضوعات فعالیتی قرار دارد و برایش هزینه های زیادی نیز انجام می شود، نیازمند این است که از طرفی دانشگاه و حوزه نیز آن را پشتیبانی کند.

 

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد گلستان گفت: از سوی دیگر سینما و کارگردانان نیز برای آن فیلم بسازنند، هنرمندان به آن اعتقاد داشته باشند و در زندگی مدیران و مسئولان دیده شود تا بتواند این منظومه فکری را در کل جامعه نتیجه بخش نشان داد.

 

وی افزود: اگر این اجماع فکری در اعتقاد به فرهنگ عفاف و حجاب شکل نگیرد، ما نه تنها شاهد رشد آن نیستیم بلکه شاهد جذب به سوی فرهنگ بی اعتقادی به عفاف و حجاب هستیم و ایجاد گفتمان غالب نیز در ایجاد این منظومه فکری بسیار مفید است.

 

بیکی گفت: همه حوزویان، دانشگاهیان، فرهنگیان، حتی عموم مردم باید در فواید فرهنگ عفاف و حجاب صحبت کنند تا شاهد غلبه گفتمان عفاف و حجاب بر بی اعتقادی به فرهنگ عفاف و حجاب باشیم.


 

ارسال نظر

آخرین اخبار