معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت گلستان:

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت گلستان گفت: بیش از 68هزار نفر در 59 هزار واحد صنفی استان اشتغال دارند.

59 هزار واحد صنفی استان گلستان برای 68 هزار نفر اشتغال ایجاد کرد

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از برنا از گرگان؛ درویشعلی حسن زاده اظهار کرد : در استان گلستان حدود 59 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب هستند که بیش از 68 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.

وی گفت: از مجموع 68 هزار و  775 نفر اشتغال در بخش صنف استان گلستان 22 هزار و 957 نفر آن زن و تعداد 45 هزار و  818 هزاز نفر آن مرد می باشد که در واحدهای صنفی استان مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به فعالیت 270 اتحادیه صنفی در استان گلستان تصریح کرد: از مجموع 59 هزار و 351 واحد صنفی در استان، 12 هزار و 24 واحد صنفی تولیدی ، 36 هزار و 883 واحدصنفی توزیعی و 12 هزار و 243 واحد نیز به صورت خدمات فنی در استان فعالیت می کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار