مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان عنوان کرد:

مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان از تعیین تکلیف واگذاری اراضی مسکونی غیرفعال تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.

تعیین تکلیف واگذاری اراضی مسکونی غیرفعال تا پایان سال ۱۴۰۰

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ( استان گلستان)، حسین محبوبی،  مدیرکل راه و شهرسازی گلستان از تعیین تکلیف واگذاری اراضی مسکونی غیرفعال تا پایان سال خبرداد و گفت: کلیه دارندگان  قراردادهای زمین های مسکونی از سوی اداره کل راه و شهرسازی که مهلت اخذ پروانه و احداث بنای آنها منقضی شده است، هرچه سریعتر به اداره واگذاری اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نموده و نسبت به  ایفای تعهدات خود و اخذ پروانه  اقدام نمایند ، در غیر اینصورت قرارداد واگذاری آنها از درجه اعتبار ساقط می شود.

وی افزود: در حال حاضر سازمان ملی زمین و مسکن به تمامی اشخاصی که قراردادهای  واگذاری زمین های مسکونی منعقد کرده اند و به هر دلیلی موفق به اخذ پروانه و شروع ساخت و ساز و اخذ پایان کار نشده اند، برای آخرین بار تا پایان سال ۱۴۰۰ فرصت می دهد که نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نموده و در نهایت سند زمین تحویلی را دریافت نمایند.

این مقام مسئول درخصوص آن دسته از افرادی که پس از گذشت مهلت یادشده، باز هم  نسبت به اخذ  پروانه و شروع ساخت و ساز اقدام ننمایند، گفت: شهروندان شریف گلستانی که دارای قرارداد واگذاری زمین با این اداره کل هستند در صورت عدم تمدید قرارداد در مهلت اعلام شده، مشمول فسخ قرارداد واگذاری شده  و زمین واگذارشده از ایشان پس گرفته شده و  به دولت بازگردانده می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار