رزمندگان دیروز روستای محمدآباد گرگان امروز در جبهه‌های اقتصادی برای فتح خاکریز‌های تولید تلاش می‌کنند.

تلاش رزمندگان دیروز در عرصه‌های اقتصادی

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، رزمندگان دیروز روستای محمدآباد گرگان امروز در جبهه های اقتصادی برای فتح خاکریزهای تولید تلاش می کنند. 

استفاده از ظرفیتهای منطقه برای ایجاد آب بندان و تسطیح اراضی در کنار تلاش رزمندگان دیروز و جهاد گران امروز برای تولید محصولات کشاورزی موجب شده درآمد کشاورزان بیست برابر شود.

همچنین احداث کانالهای انتقال آب دریا به مزارع پرورش میگو باعث شده جوانان زیادی در مزارع پروش میگو  مشغول کار شوند.

لینک فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار