کتاب «از خودت شروع کن» اثر مشترک «حامد جنتی» نویسنده گرگانی و «جواد فقیهی پور» منتشر شد.

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مهر، کتاب «از خودت شروع کن» اثر مشترک «حامد جنتی» نویسنده گرگانی و «جواد فقیهی پور»، «وحید محمدی» و «یاسمن محمودی» منتشر شد.

این کتاب پنجمین اثر مشترک جنتی با فقیهی پور بوده که در ۱۳۴ صفحه چاپ شده است.

موضوع کتاب، خودشناسی، خودسازی و مثبت نگری بوده که از مبحثی به نام «سازه کنترل درون» صحبت و دستورالعمل‌هایی برای قرار گرفتن در مسیر مدیریت خود و راهکارهایی ساده و گام به گام برای موفقت و کامیابی در زندگی را ارائه می‌کند.

«از خودت شروع کن» روش‌هایی ساده و گام به گام از مسیر موفقیت را بیان کرده که مبتنی بر مدیریت خود است و این رویکرد را مد نظر قرار داده که موفقیت از درون انسان و با مدیریت خود شروع می‌شود.

روش کار به صورت ترجمه و تألیف بوده که حدوداً هفت ماه زمان برده است.

این کتاب توسط انتشارات دارالفنون در ۵۰۰ نسخه منتشر شده و قیمت آن ۴۵,۰۰۰ تومان است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار