فرجی، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به تصمیم گیری قاطع بر کشت برخی محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: متاسفانه تصمیم گیری قاطعی روی مباحثی مانند کشت برنج نداریم.

تصمیم‌گیری قاطع در کشت برنج نشد | ظرفیت سازگاری انار با اقلیم گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ ابوالفضل فرجی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: انار جزو محصوباتی است که روی آن تصمیم جدی گرفتیم و خوشبختانه نتیجه داد.

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با بیان این نکته که یکی اولین کلکسیون‌های مرکز تحقیقات کلکسیون انار بود، اضافه کرد: این کلکسیون سال ۴۰ پیش در مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایجاد شد.

وی با بیان این نکته که وقتی روی یک محصول برنامه بهینه نژادی داریم یعنی اولویت ما آن محصول است، افزود: شاید تا چهار سال پیش کاری برای توسعه باغات انار در استان انجام نشد اما با توجه به سازگاری خوب منطقه با این محصول، باغ انار در این استان توسعه یافت.

فرجی گفت: از ۶۱۰ بیماری و آفت ۵۱۰ آفت در استان به دلیل تنوع اقلیمی داریم، به عبارتی گلستان ۹۰ درصد آفت‌های گیاهی را دارد اما اینها دلیل بر جلوگیری از توسعه باغی نمی‌شود چراکه همیشه راه‌های مقابله با آفات وجود دارد.

او به تصمیم گیری قاطع بر کشت برخی محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: متاسفانه تصمیم گیری قاطعی روی مباحثی مانند کشت برنج نداریم.

فرجی با بیان این نکته که در استان یک سری محصولات داریم که نتوانستیم تصمیم قاطع برای اجرای آن بگیریم، اضافه کرد: تاکنون تصمیم گیری قاطعی روی مباحثی مانند کشت برنج نداشتیم؛ افزایش سطح زیر کشت برنج گواه عملیاتی نشدن همین سیاست است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار